Milenko Vlajkov

Milenko Vlajkov

Milenko Vlajkov (born August 9, 1950) is a psychologist and psychotherapist, author and meditation master in the school of Individual Meditation. His spiritual name as leader (lineage holder) of Individual Meditation is Juen Xian.

O istini

U nekoliko navrata mi se dešavalo u životu da sam ulazio u jalove rasprave sa ljudima koji (tek se naknadno ispostavilo) nisu tragali za istinom već su bili vođeni željom da se pred drugima (ili

Pročitajte »

O ATOS-metodu

Počeo sam da držim seminare iz autogenog treninga(AT) u Novom Sadu pre 37 godina. U to vreme sam bio ubeđen da su relaksacione tehnike poouzdani psihoterapijski postupci. Nisam verovao na početku da će interesovanje za

Pročitajte »

O čistom umu

Postoje 5 vrsta čistog uma: Prvi je onaj koji sam označio kao PRAUM. To je um koji prethodi svim potonjim umovima. Um novorođenčeta u trenutku rođenja je čist po sebi, samo što on ne zna

Pročitajte »