Uključite obaveštenja

Aktivirajte obaveštenja svaki put kad izadje nova objava.

Sve objave

O istini

U nekoliko navrata mi se dešavalo u životu da sam ulazio u jalove rasprave sa ljudima koji (tek se naknadno ispostavilo) nisu tragali za istinom već su bili vođeni željom da se pred drugima (ili

Pročitajte »

O ATOS-metodu

Počeo sam da držim seminare iz autogenog treninga(AT) u Novom Sadu pre 37 godina. U to vreme sam bio ubeđen da su relaksacione tehnike poouzdani psihoterapijski postupci. Nisam verovao na početku da će interesovanje za

Pročitajte »

O čistom umu

Postoje 5 vrsta čistog uma: Prvi je onaj koji sam označio kao PRAUM. To je um koji prethodi svim potonjim umovima. Um novorođenčeta u trenutku rođenja je čist po sebi, samo što on ne zna

Pročitajte »

O civilizovanom ponašanju

Suočavajući se tokom mog dosadašnjeg života sa brojnim oblicima ponašanja razmišljam već godinama o uzrocima necivilizovanog ponašanja i kako se lljudi mogu navesti na civilizovano ponašanje. Prvo ću navesti najupadljivije oblike necivilizovanog ponašanja sa kojima

Pročitajte »

O motivaciji i prokrastinaciji

Navedeni pojmovi kada ovako stoje jedan pored drugog mogli bi se shvatiti kao suprotnosti, ali je istina da se u osnovi svake prokrastinacije nalazi izvesna vrsta motvacije, želja da ne uradimo ono što bi bilo

Pročitajte »

Moj majstor i ja

Posle nekoliko desetina susreta sa mojim majstorom, Dhaly Charmom imao sam utisak da ga dobro poznajem a onda se desilo nešto čudno. Sedeli smo jedne jesenje večeri u podnožju na zapadnim obroncima planine Učka ložeći

Pročitajte »

O majstorima i učenicima

Nadam se da ste pročitali poslednj objavljeni tekst. Na redu je odgovor na drugo pitaje koje se odnosi na primenu meditacije u psihoterapiji. Tokom poslednjih nekoliko decenija se pojavio još jedan talas u psihoterapiji poznat

Pročitajte »

O putu i stranputicama

Pišem ponovo posle dužeg ćutanja. Prvi povod za ovo javljanje je što sam pre desetak dana obećao mojim meditativnim učenicima i ostalima da ću početi ponovo da pišem jer sam shvatio da je bliski kontakt

Pročitajte »

Prijava boravka u Srbiji

Kako dobiti prijavu o mestu boravka u Novom Sadu? Dragi moji suđeni i nesuđeni čitaoci! Posle dužeg ćutanja javljam vam se sa novostima “osim sveta“. Do sada nisam znao da će mi biti teško da

Pročitajte »